logisticschula / คุยกันเรื่องทั่วๆ ไป (รุ่น 8) / ประกาศกำหนดการรับบัตรนิสิต...จากสำนักทะเบียนค่ะ

ประกาศกำหนดการรับบัตรนิสิต...จากสำนักทะเบียนค่ะ

Dear all,

ประกาศกำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ภาคการศึกษา 2552

โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันรับบัตรประจำตัวนิสิต

ณ. โถงล่าง อาคารจามจุรี 5

 กำหนดการสำหรับบัณฑิตวิทยาลัย มีให้เลือก 3 ช่วงเวลานะคะ 

  • วันพุธที่        17/06/09  เวลา   8.30 - 12.30 น.
  • วันพฤหัสที่    18/06/09  เวลา 12.30 - 16.00 น.
  • วันศุกร์ที่      19/06/09  เวลา 12.30 - 16.00 น.

(ยกเว้นนิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนแรกเข้าฯ ณ ศาลาพระเกี้ยว หรือนิสิตที่ส่งรูปเพื่อทำบัตรฯหลังกำหนด จะมีกำหนดแจ้งภายหลังนะคะ) 

Source : http://www.reg.chula.ac.th/

NooNFri Jun 12 2009 21:41:25 GMT+0700 (ICT)