logisticschula / คุยกันเรื่องทั่วๆ ไป (รุ่น 8) / Itinerary และเตรียมการแสดงของ LM8 ณ ระยองชาเลต์

Itinerary และเตรียมการแสดงของ LM8 ณ ระยองชาเลต์

ผมได้รับแจ้งข่าวจากพี่ LM7 มีมติให้พวกเราเตรียมการแสดง 1 การแสดง เป็นเวลา 30 นาที ซึ่งหัวข้อการแสดงจะเป็นอะไรก็ได้ ที่เกี่ยวกับการแสดงลูกทุ่ง

จึงอยากแจ้งให้เพื่อน ๆ ในรุ่นร่วมกันออกความคิดเห็นครับ

ส่วนอันนี้เป็นกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันออกเดินทางจนกลับนะครับ

กำหนดการงานรับน้อง 11-12 กรกฎาคม 2552 

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552 

06.30 น.                รุ่นแปดและรุ่นอื่นพร้อมกันที่มหาลัย เช็คชื่อ รับป้ายชื่อและป้ายกระเป๋าเสื้อผ้า
07.30 น.                ออกเดินทางจากจุฬาฯ รับประทานอาหารเช้าบนรถ
11.00 น.                ถึงที่พักระยอง ชาเลต์ เช็คอิน เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก
11.30 น.                อาจารย์กล่าวเปิดงานรับน้อง
12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.                พิธีไหว้ครู
13.30 น.                กิจกรรมชายหาด (เวลายืดหยุ่นตามจำนวนของกิจกรรม)
16.00 น.                พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.                รับประทานอาหารเย็น
19.00 น.                การแสดงของรุ่นแปด
20.30 น.                การแสดงของรุ่นเจ็ด
21.30 น.                เกมส์และคาราโอเกะ  

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552

07.30 น.                รับประทานอาหารเช้า และเก็บสัมภาระออกจากห้องพัก
09.00 น.                งานสัมมนาวิชาการ ถ่ายรูปหมู่
12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.                ออกเดินทางกลับจุฬาฯ
16.30 น.                ถึงจุฬาฯโดยสวัสดิภาพ

 

 

JakaponMon Jun 15 2009 14:08:57 GMT+0700 (ICT)