logisticschula / คุยกันเรื่องทั่วๆ ไป (รุ่น 8) / ใครว่างเสาร์นี้อ่านหนังสือกัน

ใครว่างเสาร์นี้อ่านหนังสือกัน

ใครที่ไม่มีอะไรทำ และอยากมีเพื่อนอ่านหนังสือและหาข้อมูลทำรายงานเชิญนะครับ 0900 เป็นต้นไปเจอกันที่ชั้นล่างของคณะที่เราเรียนนะครับ

สิ่งที่ต้องเตรียมมา คือ ตัวกับหนังสือที่จะอ่าน (หัวใจก็ได้นะ)

ใครมาแล้วไม่เจอให้โทรมาก่อนนะ อาจจะย้ายไปหาข้อมูลที่ห้องสมุด

 

JakaponFri Jul 03 2009 16:21:27 GMT+0700 (ICT)