logisticschula / คุยกันเรื่องทั่วๆ ไป (รุ่น 8) / !!! ใครเครียดมาทางนี้เลย !!!

!!! ใครเครียดมาทางนี้เลย !!!

ใครมีเรื่องไม่สบายใจ เครียดหรืออยากบ่น ระบาย เชิญได้นะครับ ทั้งเรื่องเรียน การงาน หัวใจ และทั้งหลาย มาระบายได้ โดยเฉพาะเรื่องเรียนนะครับ มีข้อคิดเห็น หรือคำแนะนำยังไง เช่น ติว ประชุมกลุ่ม หรือต่างๆ ไม่ต้องเกรงใจเขียนมาเลยครับ

ปล. วิชา อ.เหรียญจะคุยกับ อ.ให้สอบประมาณกลางเดือน ส.ค.นะครับ

JakaponThu Jul 09 2009 14:12:37 GMT+0700 (ICT)