logisticschula / คุยกันเรื่องทั่วๆ ไป (รุ่น 8) / Happy Birthday พี่หญิงเล็ก(พี่หญิง) และ พี่หญิงใหญ่ (พี่พิม)

Happy Birthday พี่หญิงเล็ก(พี่หญิง) และ พี่หญิงใหญ่ (พี่พิม)

HAPPY BIRTHDAY TO "U" HAPPY BIRTHDAY TO "U" HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO "U" "U" "U" มีความสุขมากๆนะค่ะพี่หญิงและพี่พิม คิดอารายก็ตามก็ขอให้สมปรารถนา คิดเพื่อให้เอสด้วยนะ เอสจะได้สมปรารถนาด้วย 5555 แฮปปี่ แฮปปี้

AissySMon Nov 23 2009 10:11:00 GMT+0700 (ICT)