logisticschula / คุยกันเรื่องทั่วๆ ไป (รุ่น 8) / บรรยากาศในห้องเรียน คับผมมม (รูปคับผม)

บรรยากาศในห้องเรียน คับผมมม (รูปคับผม)

ขอเริ่มต้นด้วย ทั่นประธาน สุดหล่อค้าบ

ThirdySat Jun 06 2009 22:44:14 GMT+0700 (ICT)