lopburi / ทั่วไป / สาเหตุที่ไม่ได้อัปเดทข้อมูลต่างๆ

สาเหตุที่ไม่ได้อัปเดทข้อมูลต่างๆ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงทำให้ข้อมูลตำแหน่งงงานว่างหรือข่าวสารต่าง ๆ ยังไม่เป็นปัจจุบัน

ทางสำนักงานฯ ได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลตำแหน่งงานว่าง และข่าวสารต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น และทางสำนักงานฯ จะอัปเดทข้อมูลใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ
หากต้องการแนะนำหรือติชม สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่กระดานข่าว หรืออีเมล์ ekasat_mal@doe.go.th หรือ lri@doe.go.th ...ขอบคุณครับ

lopburiFri Jul 09 2010 04:11:21 GMT+0700 (ICT)