lovearound / ห้องวีดิโอคลิป / Return of the Living Dead Part II (1988)-ผีลืมหลุม 2

Return of the Living Dead Part II (1988)-ผีลืมหลุม 2

B000EHQ7YW_01__SS500_SCLZZZZZZZ_V57038253_.jpg


Return of the Living Dead Part II (1988)-ผีลืมหลุม 2

เด็กๆ กลุ่มหนึ่งค้นพบกล่องบรรจุศพสภาพเน่าเปื่อยปลดปล่อยเอาแก๊ส 2-4-5 ไทรออกเซน ออกมาลอยปะปนอยู่ในอากาศ กระตุ้นให้ศพคนตายลุกขึ้นมาจากหลุมเพื่อหาสมองกินอีกครั้ง


http://www.youtube.com/view_play_list?p=B0255F18F1A4C667

นักSบนิSนามTue Jul 27 2010 12:59:19 GMT+0700 (ICT)