loveatles / ห้องเพลง / ฝั่งนี้ที่เดิม

ฝั่งนี้ที่เดิมถ้าสิ่งที่เธอต้องการจะไป คือแม่น้ำที่แสนจะกว้างใหญ่
ฝั่งมันไกล...จนมองไม่เห็น....อยากให้เธอหันและย้อนกลับมา กลับมาหาฉันตรงที่เก่า
ฉันยังเฝ้ารอคอย ทุกวัน...เวลาอยากให้เธอรู้ว่าฉันห่วงใย ไม่อยากเห็นเธอมีน้ำตา
ฉันคอยให้กลับมา อยู่ตรงนี้...... ฝั่งนี้ตรงที่เดิม ......

ฉันยังรอเธออยู่นะ

kwan2536Sat Apr 28 2012 19:41:01 GMT+0700 (ICT)