maneevongtample / General Discussion / บูชาควายธนูกฤษฎาอภินิหาร

บูชาควายธนูกฤษฎาอภินิหาร

อยากทราบวิธีการเลี้ยง ควายธนูกฤษฎาอภินิหาร ครับ
บูชาตัวใหญ่มาแล้วแต่ลืมถามหลวงพี่ต่อว่าต้องเลี้ยงยังไง

Suksan23Mon Oct 29 2012 15:41:11 GMT+0700 (ICT)