mcin / ข่าวจากทีมงาน / [IP] เซิฟนี้จะมีการเปลี่ยนทุกวัน

[IP] เซิฟนี้จะมีการเปลี่ยนทุกวัน

วิธีดู [IP] เพื่อจะได้ไม่สับสน

1.ดูจากชื่อแอดมินหัวส้มในแชดคับ
2.ดูจากตรงที่ประกาศข่าว


จบ จะได้ไม่ต้องถามกันคับoak19981Wed Nov 02 2011 05:00:10 GMT+0700 (ICT)