mintzaradio / สิ่งที่รู้เกี่ยวกับ Chat xat / การลืมพาส+เปลีย่นพาส

การลืมพาส+เปลีย่นพาส

[color=green][size=12pt]การจะไปที่หน้า Login  ให้ กดที่ ชื่อเราเอง หาคำว่า   register [/size][/color]

[img]http://clubzakonwaiman.com/image/xat/reg.jpg[/img]

[color=purple][size=12pt] กดแล้วจะมีเวบขึ้นอีกอัน ตามรูป ข้างล่าง[/size][/color]


[img]http://clubzakonwaiman.com/image/xat/loss1.jpg[/img]

[size=12pt]1  login & logout
2  สมัครไอดี
3  เติมซื้อ แซทกับทางเวบ
4  การเปลี่ยนพาส
5  การทำลืมพาส
[/size]

[color=red][size=15pt]การเปลี่ยนพาส[/size][/color]
[img]http://clubzakonwaiman.com/image/xat/loss2.jpg[/img]

[size=12pt]1. ใส่ ไอดีของเรา
2. ใส่พาสเก่า  (ไม่มั่วนะต้อง พาสเก่าจิงๆๆ)
3. ใส่พาสใหม่  2 ช่องให้ตรงกัน
4. กด Change Password[/size]

[color=red][size=15pt]การทำลืมพาส[/size][/color]
[img]http://clubzakonwaiman.com/image/xat/loss3.jpg[/img]

[size=12pt]1. ใส่เลข 4ตัวที่เห็น ให้ตรง
2. ใส่อีเมล์ที่เรา ใช้ในการสมัครไอดีดาว
3. กด Forgot
4. จะขึ้นตามภาพข้างล่าง  แล้วให้ไปเข้าเชค อีเมล์[/size]

[img]http://clubzakonwaiman.com/image/xat/loss4.jpg[/img]

[size=12pt]5. กดจากลิงค์ที่ส่งมา ตาม รุป ข้างล่าง[/size]

[img]http://clubzakonwaiman.com/image/xat/loss5.jpg[/img]

[size=12pt]6. ใส่พาสใหม่ที่ต้องการได้เลย 2บรรทัด ให้ตรงกัน[/size]

[img]http://clubzakonwaiman.com/image/xat/loss6.jpg[/img]

[size=12pt]7. ทำการ Login ตามรุปข้างล่าง[/size]

[img]http://clubzakonwaiman.com/image/xat/loss7.jpg[/img]

[size=12pt]7.1 ไอดี
7.2 พาสใหม่
7.3 เลือก Off
7.4 เลือก Login
[/size]


เครดิต พี่เอก ครับ

ADMINTue May 25 2010 18:44:06 GMT+0700 (ICT)