mithm52 / ห้องตลาดแตก / ยายตุ๊ขี้งก

ยายตุ๊ขี้งก

ช่างเป็น เหรัญญิกที่แสนดีจริงๆคับ สำหรับ ผู้หญิงคนนนี้  ทวงได้แม้ขณะตด
ขอยกตำแหน่ง นางงามเจ้าแม่ทวงหนี้  ให้ ขอรับกระผม

aimoddaengSun Sep 20 2009 11:45:36 GMT+0700 (ICT)