mizufo / mizU.F.O. / การปรับปรุงและพัฒนามิสยูคลับ

การปรับปรุงและพัฒนามิสยูคลับ

สวัสดีชาวมิสยูคลับทุกคนค่ะ   ระหว่างนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคลับของเรา ให้มีเป็นระบบมากขึ้น ทั้งเว็บบอร์ดและ ยูเอฟโอMSN ณ ตอนนี้อยากจะขอความ ร่วมมือจากทุกๆคนให้ช่วยกันพัฒนาคลับของเราให้น่าอยู่ขึ้นค่ะ    

sooyoung-mizuWed Mar 03 2010 22:11:14 GMT+0700 (ICT)