mizufo / TIFFANY HOME / ≧▽≦"Hey! Everyone join me now~"★

≧▽≦"Hey! Everyone join me now~"★

안녕하세요. 제 이름은 황미영 입니다. 반갑습니다.
อันยองทุกคนคร่า ^^
"ฮวังมิยอง", "ทิฟฟานี่", "ทิฟฟี่", "ฟานี่" ก็แล้วแต่ทุกคนจะเรียกนะคะ
ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนค่ะ
คุณสมบัติ
ฟานี่แอบเซะซี่   
ฟานี่ผู้ดี๊ ผู้ดี (ตรงไหน)
ฟานี่รักษาได้ทุกอย่าง เพราะฟานี่คือยาแผงสีเขียว
สุดท้ายฟานี่แอ๊บ+แบ๊ว(มั้ง??)     
ฟานี่ไม่ดุ ไม่เห่า ไม่กัด ไม่จิก ไม่งาบ ไม่ ๆๆๆ ฟานี่รักยานอวกาศ และรักพี่น้องมนุษย์ต่างดาวทุกคนนะคะ ^_^
 


MIZU_TIFFANYFri Oct 30 2009 20:50:28 GMT+0700 (ICT)