mizufo / กิจกรรม มาร่วมสนุกกัน (?) / เที่ยวไทย ไปลอยกระทงกัน!!

เที่ยวไทย ไปลอยกระทงกัน!!

อันยอ งงงง
วันนี้เยจะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศไทย 555


จะพาไปลอยกระทงกัน ^^

แต่ว่า ก่อนลอยกระทง มันก็ต้องอธิษฐานก่อน!

เพื่อนๆจะอธิษฐานอะไรกันคะ?! ^^


(ถ้าอธิษฐานแล้วพิมพ์ลงบอร์ดนี้ มันอาจจะเป็นจริงนะคะ ><)

MizUllYeEunSun Nov 01 2009 12:41:22 GMT+0700 (ICT)