moneymaker / รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม / เปรียบเทียบ ข้อดี/ข้อเสีย ของอาชีพลูกจ้ากับเจ้าของกิจการ

เปรียบเทียบ ข้อดี/ข้อเสีย ของอาชีพลูกจ้ากับเจ้าของกิจการ


http://www.therustybucket.biz/store/pictures/shopkeeper_3_large.jpg

อาชีพลูกจ้างกับเจ้าของกิจการ

อาชีพลูกจ้างกับอาชีพเจ้าของกิจการนี้มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  ลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้างหรือเจ้าของกิจการนั่นเอง  ตามความต้องการของเขา  แลกกับเงินที่ได้โดยสร้างความพอใจให้นายจ้าง  แต่อาชีพลูกจ้างก็ถือว่ามีเกียรติเช่นกัน  โดยเฉพาะลูกจ้างที่เป็นผู้จัดการมีออาชีพ  จะภาคภูมิใจที่ทำให้ธุรกิจเจริญเติบโต  แม้ว่าจะเป็นธุรกิจของคนอื่นก็ตาม  แต่เขาเจริญเติบโตได้เพราะฝีมือของเรา  มีเจ้าของกิจการเป็นจำนวนมากที่ก่อนทำกิจการของตนเองได้เคยเป็นลูกจ้างมา ก่อน  การเป็นลูกจ้างทำให้เรียนรู้การทำงานมีประสบการณ์เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาใน การทำธุรกิจของตนเอง มีโอกาสปฎิบัติจริง  ส่วนคนที่เป็นนักศึกษาเรียนจบมาใหม่ทำธุรกิจของตนเอง เทียบกับคนที่เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนแล้วมาทำธุรกิจคนที่เป็นลูกจ้างมาก่อน ย่อมได้เปรียบมากกว่า  เพราะได้เพิ่มพูนความรู้ให้เติบโดตมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม  เมื่อเปรียบเทียบอาชีพลูกจ้าง  กับอาชีพเจ้าของธุรกิจแล้ว  ย่อมมีข้อดีข้อเสียด้วยกันทั้งคู่  ดังจะกล่าวต่อไป

moneymakerTue May 03 2011 20:34:17 GMT+0700 (ICT)