mty2 / ข่าวการบรรจุ ครูผู้ช่วย / เรียกบรรจุ สพม. 2

เรียกบรรจุ สพม. 2

ใครมีข่าวการเรียกบรรจุ เอกชีววิทยขึ้นไว้ลำดับที่ 38 มีสิทธิ์หรือเปล่าเนี๊ย บอกกล่าวกันบ้างนะค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

aunTue Sep 04 2012 16:22:47 GMT+0700 (ICT)