mty2 / ข่าวการบรรจุ ครูผู้ช่วย / วิทย์ทั่วไป/2554

วิทย์ทั่วไป/2554

วิทย์ทั่วไำป ทำไมมันเงียบเหงาอย่างนี้  จะหมดวาระของบัญชีแล้ว  แต่ยังรอความหวังอยู่  ใครทีี่รู้ความคืบหน้ากรุณาส่งข่าวด้วยนะคะ  และขอให้ผลบุญส่งถึงให้เจริญในหน้าที่การงานของคุณด้วย

daowkaFri Sep 07 2012 10:48:58 GMT+0700 (ICT)