mty2 / ข่าวการบรรจุ ครูผู้ช่วย / ตอนนี้ สพม. 2 ได้บรรจุรอบ 2 แล้ว

ตอนนี้ สพม. 2 ได้บรรจุรอบ 2 แล้ว

ไม่มีการประกาศขึ้นเว็บนะจ้า
ใครที่ได้รับจดหมายเรียกบรรจุแล้วแจ้งความเคลื่อนไหวเพื่อนๆด้วยนะ
แต่รู้มาว่า  คณิต  เรียกซะหมดบัญชีเลย

GUNCLUBFri Jun 03 2011 14:42:41 GMT+0700 (ICT)