mubankru / ท่านใดอยากเป็นส่วนหนึ่งกับชมรมศิษย์เก่าเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆเชิญทางนี้ได้ครับ">ท่านใดอยากเป็นส่วนหนึ่งกับชมรมศิษย์เก่าเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆเชิญทางนี้ได้ครับ / ระเบียบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่า

ระเบียบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่า

ชมรม ศิษย์เก่าช่างกลอุตสาหกรรม หมู่บ้านครู

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1.       วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรม

2.       ระเบียบข้อบังคับที่สมาชิกจะต้องปฏิบัติ

3.       สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกชมรม

4.       เงื่อนไขในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

 

1. วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรม

                1.1 เพื่อเป็นการรวบรวมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีใจรักผูกพันกับโรงเรียนช่างกลอุตสาหกรรม หมู่บ้านครู ให้มาพบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน อาทิเช่น

                                - การออกค่ายอาสาต่างๆ

                                - ร่วมกันบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

                1.2 เพื่อสืบสานประเพณีการแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

                1.3 เพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีต่างๆ อาทิเช่น กรณีรุ่นน้องตกงานหรือไม่มีงานทำ รุ่นพี่สามารถแนะนำพร้อมให้คำปรึกษารุ่นน้องได้

                1.4 ในการรวมตัวจัดตั้งเป็นชมรมครั้งนี้ เพื่อต่อยอดทำการจัดตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่าช่างกลอุตสาหกรรม หมู่บ้านครู ต่อไป

2. ระเบียบข้อบังคับที่สมาชิกจะต้องปฏิบัติ

                2.1 มีงานพบปะสังสรรค์ใหญ่ปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

                                - เลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนร่วมโรงเรียนช่างกลอุตสาหกรรม หมู่บ้านครู ที่ล่วงลับไปแล้ว

                                - จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์

                2.2 ให้สมาชิกแบ่งเวลาเพื่อร่วมทำกิจกรรมที่ทางชมรมจัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียง

                2.3 ทุกๆสองเดือน จะมีการสรุปผลการดำเนินงานของชมรมผ่านทาง www.mubankru.fws.cc

                      (  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซด์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง )

                2.4 ประธานและกรรมการชมรม จะต้องผ่านการเห็นชอบจากสมาชิกเท่านั้น

                2.5 มติเห็นชอบของกรรมการ ถือเป็นสิทธิ์ขาดที่สมาชิกทุกคนต้องยอมรับและถือปฏิบัติตาม

                2.6 ในกรณีที่จะมีการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับของชมรม ทางชมรมต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 7 วัน เพื่อลงมติเห็นชอบ

3. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกชมรม

                3.1 สมาชิกจะได้เข้าร่วมงานที่ทางชมรมจัดขึ้น โดยได้รับการยกเว้นค่าบัตรเข้างาน

                3.2 สมาชิกจะได้รับเสื้อหรือสิ่งของที่ทางชมรมจัดทำขึ้นให้ ท่านละ 1 ชิ้น

                3.3 ในกรณีที่มีเงินทุนสะสมของชมรมเพียงพอที่จะช่วยเหลือสมาชิกได้ตามความเหมาะสม โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ ครอบคลุมบุคคลดังต่อไปนี้

 

                                - สมาชิกชมรม

                                - บิดา,มารดา

                                - ภรรยา,บุตร

                3.4 ในกรณีที่มีบุคคลในข้อ 3.3 เสียชีวิต ทางชมรมจะมีเงินช่วยเหลือในการจัดงานเป็นเงินจำนวน  2,000  บาท  พร้อมพวงหรีดเพื่อเป็นการไว้อาลัย


 

BLUE DEVILMon May 23 2011 14:11:02 GMT+0700 (ICT)
 • 4. เงื่อนไขในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

                  4.1 เป็นผู้ที่เคยผ่านการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนช่างกลอุตสาหกรรม หมู่บ้านครูเท่านั้น

                  4.2 ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับที่ทางชมรมบัญญัติขึ้นอย่างเคร่งครัด

                  4.3 เมื่อสมัครเป็นสมาชิกของชมรมแล้วจะได้รับบัตรแข็ง ซึ่งมีอายุสมาชิก 1 ปี และต้องต่อบัตรสมาชิกปีต่อปี ภายในระยะเวลา 1 เดือน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นสมาชิกทันที

                  4.4 การที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมนั้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่คำนึงถึงส่วนรวมและมีจิตใจที่ศรัทธากับโรงเรียนช่างกลอุตสาหกรรม หมู่บ้านครู เพื่อจะเห็นการพัฒนาของชมรมที่ดียิ่งขึ้น และก้าวเดินไปเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่าช่างกลอุตสาหกรรม หมู่บ้านครู ต่อไป

  *สนใจสมัครสมาชิกโทร*
                                      
  081-398-9949  เค 23
                                       085-055-9521  ตั้ม
  28 
                                       084-640-5177  สุบิน
  35 
                                      
  089-174-7446  ไมค์ 36                                                             
                                       085-126-0420  แชมป์ 37
   
   
  รับสมัครสมาชิกตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือน สิงหาคม
  ค่าสมัครสมาชิกรายปี 1
  ,200 บาท และค่าขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก 100 บาท รวมเป็น 1,300 บาท

  [url=http://upic.me/show/25697042][img]http://upic.me/i/2y/kokc4.jpg[/img][/url]

  BLUE DEVILMon May 23 2011 14:14:38 GMT+0700 (ICT)
 • รีบๆสมัครกันนะครับ ชมรมจะได้เกิดขึ้น ตามความประสงค์ของพวกเราชาว ชกอ.


  wacharapong.tMon May 23 2011 17:07:21 GMT+0700 (ICT)

 • รับทราบครับผม

  aut29Mon May 23 2011 19:27:12 GMT+0700 (ICT)
 • พี่เคผมไม่ได้ขัดอะไรน่ะพี่ แต่ข้อ4.1 พวกเราที่เข้าเรียนแต่ไม่จบก้อมีเยอะเหมื่อนกันน่ะครับ ผมว่าลองพิจารณาดูเผื่อว่ามีทางออกที่ดีกว่านี้น่ะพี่

  ไอ้ผมอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่แต่มีหลายคนน่ะที่ไปร่วมงานอย่างวันที่1ที่ผ่านมา เคยเรียนด้วยกันแต่มีเหตุจำเป็นเลยไม่จบ ขอโทษน่ะครับผมแค่อยากให้ทุกคนมีโอกาศอ่ะครับ

  mbk123Mon May 23 2011 20:05:43 GMT+0700 (ICT)
 • โทษทีลืมแก้อยู่ข้อนี้ความจริงๆใครที่ใจรัก ชกอ.และเทอดทูลโรงเรียน ช่างกลอุตสาหกรรม หมู่บ้านครู ก็สมัครได้


  wacharapong.tTue May 24 2011 11:53:17 GMT+0700 (ICT)
 • ใครใกล้จุดไหนลเอกเอาเลาถ้าสายพระประแดง สมัครที่ จ้าว
  ..................สายหนองแขม นครปฐม สมัครที่ แช้ม ,ไมค์
  ................สายนนทบุรี สมัครที่ เค.ชก 23   081-398-9949
  .....โทรสอบถามได้ทุกเวลาไม่เว้นวัหยุดราชการ  
     ก่อนจะสมัครควรรู้ว่าเราจะทำเพื่อ โรงเรีน เพื่อชมรม  
     และ ส่วนร่วมได้หรือไม่  ถ้าคิดว่าพร้อมแล้วก็สมัครกันได้เลย  
     การตั้งชมรมในครั้งนี้เป็นครั้งแรก และเป็นก้าวแรกของการ  
     ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยกันทำความฝันให้เป็นจริง                                             
           ปล.  ศิษย์เก่าที่รักช่างกลอุตสาหกรรม หมู่บ้านครู ยิ่ง เค.ชก.23

  wacharapong.tWed May 25 2011 17:26:36 GMT+0700 (ICT)
 • หวัดดี  คุณแชมป์สุดหล่อ                  (ช่วยอธิบายให้ผมที)     download   ไม่เป็นว่ะ

  KatayuthTue Jul 05 2011 11:49:02 GMT+0700 (ICT)
 • อยู่ต่างจังหวัด ครับ จะส่งใบสมัครได้ที่ไหนครับ แล้วจะเสียค่าสมาชิกยังไงครับ

  Kittinan GoollookinTue Jul 05 2011 13:49:40 GMT+0700 (ICT)
 • พี่แป๊ะผมก็ไม่เป็นเหมือนพี่แหละครับต้องรอพี่จ้าวครับเพราะพี่จ้าวเขาเอามาลงให้ครับ
  เอกสารที่พี่เคก็มีพี่ลองให้พี่เคแฟ็กให้ก็ได้ครับ

   ส่วนรายละเอียดก็ตามที่ลงไว้เลยครับพี่เอก(แจ็ค)ก่อ30 เช้า ลองอ่านดูครับ

  BLUE DEVILTue Jul 05 2011 21:41:35 GMT+0700 (ICT)

 • ผมลงเป็นไฟล์รูป คลิกขวาแล้วsaveเลยครับ

  notenimWed Jul 06 2011 15:27:23 GMT+0700 (ICT)
 • รอบแรก 1,300 .-  ปีต่อไป 1,200.-    (ยังไงก็รอผมหน่อยนะ)  สมัครด้วย 1 คนครับ 

  (หลักฐาน กับ เงิน จะส่งที่ลูกพี่ผมนะครับ)

  KatayuthThu Jul 07 2011 15:43:38 GMT+0700 (ICT)
 • ได้แล้ว  ขอบคุณ  คุณจ้าว  คุณแชมป์ มากๆ


  (ทำแบบก๊อปรูปไปป่วนนี้เอง  55  5)

  KatayuthThu Jul 07 2011 15:46:00 GMT+0700 (ICT)
 • [b]แป๊ะโทรหาพีหน่อยดิ[/b]

  wacharapong.tSat Jul 16 2011 18:37:49 GMT+0700 (ICT)