muholiday / พูดคุย เรื่อง ภายใน กิว / Welcome to "MEMORIAL" Community...

Welcome to "MEMORIAL" Community...

Welcome to "MEMORIAL" Community...
รายชื่อกิลด์

MEMORIAL >>> โsส||มรี่*   >>>  ออย~!nDex~  >>> !~$o~!   >>>  พี่ตั้ม"OlivEs-  >>> "OlivEs-
  >>>  กี้
-เน้นวอร์+หาเพื่อน

-มีทีมงานที่วอร์เป็นและมีประสบการณ์จ้า...
     
-รับสมัครเพื่อนๆไปกิลด์วอร์ ขอจริงใจ+เป็นงาน(นิดหน่อยก็ยังดี *-*)

-สนใจติดต่อได้ภายในเกม (วิ CReSTFaLL- ลอร์ด โsส||มรี่*)

-แล้วเจอกันในวอร์นะ !!!


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

-OLIVE-Tue Nov 06 2012 18:20:50 GMT+0700 (ICT)