mumetalonline / พูดคุยเรื่อยเปื่อย / ระบบ ออฟเหลือง เอามาให้ดูแล้วนะ ใครออฟเกินติดบัค +0 ไม่แก้ให้นะครับ

ระบบ ออฟเหลือง เอามาให้ดูแล้วนะ ใครออฟเกินติดบัค +0 ไม่แก้ให้นะครับ


การเพิ่มออฟพิเศษแบบใหม่ ออฟเหลือง ออฟม่วง

     การ เพิ่มออฟพิเศษแบบใหม่นั้นเป็นออฟพิเศษที่สามารถเพิ่มได้จากการใช้ไอเท็ม Jewel of harmony เท่านั้นหากถามว่า Jewel of harmony หาได้จากที่ไหนนั้น ต้องไปดูที่ เควส kantaru เมื่อเรามี Jewel of harmony แล้วอยากจะเพิ่มระดับออฟให้กับไอเท็มของเราสามารถทำได้ วิธีดังนี้

  1.วิธีแรก การเพิ่มออฟเหลืองโดยการใช้ Jewel of harmony อย่างเดียวสามารถทำได้โดยการนำเพชร harmony ที่เรามีอยู่แล้วนำไปวางลงบนไอเท็มที่เราต้องการจะตีได้เลย (เหมือนกับการตี +1 ถึง+9) โดยออฟที่ได้จะสุ่มตามชนิดของไอเท็มที่เรานำไปเพิ่มว่าจะได้ออฟอะไร เมื่อตีสำเร็จจะได้ออฟที่มีตัวหนังสือเป็นสีเหลืองดังภาพ
(ไอเท็มที่ตีด้วยวิธีนี้จะไม่สามารถ นำไปตั้งร้านค้า หรือเดลซื้อขายได้จะต้องนำไปลบออฟก่อนโดยดูจากวิธีด้านล่าง)ภาพไอเท็มธรรมดาที่เราคัดเลือกมาแล้ว เพื่อเพิ่มออฟชันก์แบบพิเศษ โดย เพชรฮาโมนี่
ี่์

  เพชรฮาโมนี่ ที่เราได้มา้
จากการสกัด Gemstone ในเควส kantaru มาเพื่อที่จะนำมาีบวกออฟพิเศษ โดยการยกและวางบนไอเท็มที่ต้อง การเหมือนกับการตี บวกไอเท็มทั่วไป %สำเร็จที่ 50%

เมื่อตีติดจะได้ออฟสีเหลืองดังภาพ โดยออฟจะได้รับตามประเภทของไอเท็ม และจะสุ่มออฟให้โดยโอกาศสำเร็จอยู่ที่ 50% หากติดจะได้ออฟชั่นก์สีเหลืองหากไม่ติด จะไม่มีออฟสีเหลือเกิดขึ้น

ออฟทั้งหมดที่สามารถได้รับจากการตีด้วยเพชรฮาโมนี่ โดยจะแบ่งตามประเภทของไอเท็มคือ

ไอเท็มประเภทอาวุธ (Weapons)

ออฟชันก์ภาษาอังกฤษ

  ออฟชั่นก์ภาษาไทย
Minimum attack  power increase
พลังโจมตีต่ำสุดเพิ่มขึ้น
Maximum attack power increase
พลังโจมตีสุงสุดเพิ่มขึ้น  +30
Required Strength decrease
ความต้องการความแข็งแกร่งลดลง +40
Required Agillity decrease
ความต้องการความเร็วลดลง  +40
Attack power increase (Min,Max)
พลังโจมตีสูงสุดต่ำสุดเพิ่มขึ้น  +19
Critical damage increase  
พลังโจมตี คิติคอลเพิ่มขึ้น  +30
Skill attack power increase
ทักษะการโจมตีเพิ่มขึ้น  +22
Attack Success rate increase (PVP)
อัตราการโจมตีสำเร็จเพิ่มขึ้นในการ PVP  +14
SD decrease rate increase
อัตราการลดเกราะเพิ่มขึ้น  +10
SD Ignore rate    
อัตราการลดเลือดเพิ่มขึ้น +10


ไอเท็มประเภทคธา (Staffs)

ออฟชันก์ภาษาอังกฤษ
      ออฟชั่นก์ภาษาไทย
Magic power increase
พลังโจมตีเวทย์เพิ่มขึ้น
Required Strength decrease
ความต้องการความแข็งแกร่งลดลง
Required Agillity decrease
ความต้องการความเร็วลดลง
Critical damage increase
พลังโจมตี คิติคอลเพิ่มขึ้น
Skill attack power increase
ทักษ่ะการโจมตีเพิ่มขึ้น
Attack Success rate increase (PVP)
อัตราการโจมตีสำเร็จเพิ่มขึ้นในการ PVP
SD decrease rate increase
อัตราการลดเกราะเพิ่มขึ้น
SD Ignore rate
-n-


ไอเท็มประเภทเครื่องป้องกัน (Defense Item)

ออฟชันก์ภาษาอังกฤษ
        ออฟชั่นก์ภาษาไทย
Defense power increase
พลังป้องกันเพิ่มขึ้น +25
Maximun AG increase
เอจีสูงสุดเพิ่มขึ้น +25
Maximun HP increase
เลือดสูงสุดเพิ่มขึ้น +30
HP automatic increase
อัตราการฟื้นฟูเลือดเพิ่มขึ้น +8
MP automatic increase
อัตราการฟื้นฟูมานาเพิ่มขึ้น +5
Defense success rate increase (PVP)
อัตราการป้องกันสำเร็จเพิ่มขึ้นในการ PVP +8
Damage decrease rate increase
อัตราลดความเสียหายเพิ่มขึ้น +7
SD rate increase
--n-   -+5-- การตี + เพิ่มระดับของ ออฟชั่นก์พิเศษ และการลบออฟชั่นก์พิเศษ --

   เมื่อเราได้ไอเท็มที่มีออฟชั่นก์พิเศษเหล่านั้นแล้วเราต้องการเพิ่มระดับ หรือ % ของออฟนั้นให้สูงขึ้นไปอีกโดยการใช้

Higher Refining Stone
Lower Refining Stone

  ซึ่งเป็นหินแร่ที่ใช้ในการตีบวกเพิ่มระดับของออฟ Refining Stone ทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันคือ Higher Refining Stone เป็นหินแร่ที่มีคุณภาพสูง %ตีบวกติดง่าย และเพิ่มช่วงระดับได้มาก ส่วน Lower Refining Stone เป็นหินแร่ที่มีคุณภาพต่ำอัตราการตีบวกติดยาก ตีเพิ่มระดับช่วงออฟได้น้อย Refining Stone หาได้จากการสกัด การสกัดสามารถทำได้โดยการไปหา npc ที่มีชื่อว่า NPC ชื่อ Osborne ในแผนที่เมือง Aida (บางเซฟเวอร์อาจอยู่ที่อื่น)วิธีทำดังด้านล่าง
 เมื่อคุยกับ npc แล้วตกลงจะสกัดแล้ว เราต้องมีไอเท็มยอดเยี่ยม (Excellent) จำนวน 1ชิ้นเพื่อใช้สกัดดังภาพ โดยโอกาส สำเร็จ 50% หากติดจะได้ เป็น Higher Refining Stone และ Lower Refining Stone หากไม่สำเร็จไอเท็มนั้นจะหายไป  เมื่อสกัดไอเท็มสำเร็จเราจะได้รับ Refining Stone มาเพื่อนำไปเพิ่มระดับของออฟชั่นก์ที่ตีด้วยฮาโมนี่ี่(ออฟสีเหลือง)

นำ Refinning Stone ที่ได้ ไปตีบวกเพิ่มระดับออฟเหลืองโดยการยกแล้วนำไปวางบนไอเท็ม เหมือนกับการตีบวกโดยทั่วไป หากสำเร็จระดับ การ + ของออฟชั่นก์จะเพิ่มขึ้น หากไม่สำเร็จจะเท่าเดิม โดยค่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถเพิ่มได้ จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ออฟของดาบเดิมทีเป็น ความต้องการความแข็งแกร่งลดลง +6 จะกลายเป็น +8 แทน


การลบออฟที่เหลืองที่ได้จากการตีด้วยเพชรฮาโมนี่

        หากเราต้องการจะลบออฟชั่นก์ที่เพิ่มจากฮาโมนี่แล้วจะต้องเดินทางไปหา npc
ที่มีชื่อว่า Jebiden ที่เมือง Aida (บางเซฟเวอร์อาจอยู่ที่อื่น)เข้าไปคุยแล้วเลือกตรงลบออ ฟชั่นก์ จากนั้นให้ใส่ไอเท็มที่เราต้องการจะลบออฟชั่นก์ลงไป  เมื่อกดลบ จะขึ้นหน้าต่างให้เรากดยืนยันการลบ จากนั้นเราจะได้ไปเท็มที่ทำการลบออฟชั่นก์เรียบร้อยกลับมา


GM02Wed Jul 20 2011 01:54:33 GMT+0700 (ICT)