muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / นายแพทย์อนุชาติ มาธนะสารวุฒิ

นายแพทย์อนุชาติ มาธนะสารวุฒิ

ประวัติวิทยากร
 

 
ชื่อ       นายแพทย์อนุชาติ   มาธนะสารวุฒิ  เสื้อสีชมพูซ้ายมือ
 
สัญชาติ ไทย    ศาสนา อิสลาม  
ที่อยู่  14/7 ถนนระแกง ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ 50000
 
           
                                                    ปัจจุบัน
-          ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
-          ประกาศนียบัตรฝังเข็ม (เซี่ยงไฮ้)
-          อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

binmusaWed Aug 25 2010 10:40:09 GMT+0700 (ICT)