muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / ประวัติอีหม่ามมุสตอฟา(สรกิจ) หะซัน

ประวัติอีหม่ามมุสตอฟา(สรกิจ) หะซัน

ประวัติอีหม่ามมุสตอฟา(สรกิจ)  หะซัน
 
 
 
 
ชื่อนายสรกิจ     หะซัน
ชื่อภาษาอาหรับ  นายมุสตอฟา    หะซัน
เกิดวันที่  8  ตุลาคม  2494
สัญชาติ   ไทย    เลขบัตรประจำตัวประชาชน  3 5099 0057098 7
ที่อยู่ 36/2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 
ประวัติการศึกษา
        - ม.ศ. 3    โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา  จ.อยุธยา
       - ปริญญาตรี   สาขาวิชาอุซูลุดดีน (หลักการศาสนาอิสลาม)
 
 ประวัติการทำงาน
-          ผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภราดร
-          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักจุฬาราชมนตรี
-          ครูใหญ่โรงเรียน  นูรุลอิสลาม
-          ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
-          อิหม่ามมัสยิด ดุนนูรช้างเผือก
-          อาจารย์พิเศษ โรงเรียนจิตต์ภักดี (อัตตักวา)
-          อาจารย์พิเศษ ศูนย์การศึกษามัสยิดฮิดายะตุ้ลอิสลาม (บ้านฮ่อ)
-          อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช)
 

hatiriFri Apr 09 2010 23:02:30 GMT+0700 (ICT)