muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / ประวัตินายสมหมาย อนันต์

ประวัตินายสมหมาย อนันต์


ชื่อนายสมหมาย    อนันต์         
ชื่อภาษาอาหรับ  อับดุลลอฮ์    อนันต์
 
สัญชาติ   ไทย
ที่อยู่  7/1 สันติธรรม  ถนนเจริญสุข  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50300
 
ประวัติการศึกษา
        - ประกาศนียบัตร อบรมมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาลัยศิลปากร
       - รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มสธ.
       - ประกาศนียบัตร การเป็นพิธีกรมืออาชีพ-การจัดรายการวิทยุ
       - ใบผู้ประกาศฯ ของกรมประชาสัมพันธ์
 
 
ประวัติการทำงาน

  •  มัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษสเปน กับบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำของโลก
  • งานโฆษณา และถ่ายทำละครทีวี กับกันตนาฯ
  • วิทยากรร่วมขององค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนา
  • ผู้ร่วมดำเนินรายการวิทยุมุสลิม – FM.99 , FM.92 , FM 90.5 MHZ
  • ผู้ดำเนินรายการเพลงสากล  VOICE  DREAM ทาง FM.92
  • ล่ามอิสระ
 
 
ปัจจุบัน
  • มัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษสเปน
  • ธุรกิจส่วนตัว
  • ผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชนมัสยิดอัต-ตักวา 90.5 

binmusaTue Sep 07 2010 14:06:32 GMT+0700 (ICT)