muslimchaingmai / ศาลาพักใจ / โบราณว่า…เงิน, ม้า, เมีย, ยิ่งน้องเมีย...ห้ามฝากผู้อื่นไว้...อันตราย!.

โบราณว่า…เงิน, ม้า, เมีย, ยิ่งน้องเมีย...ห้ามฝากผู้อื่นไว้...อันตราย!.

 
 
 

โบราณว่าเงินม้าเมียยิ่งน้องเมีย...ห้ามฝากผู้อื่นไว้...อันตราย!...อันตราย!...อิอิ

 

นิทานพื้นบ้าน-ตำนานชูชก

 

ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก พระเวสสันดรอันเป็นชาติสุดท้ายของการสั่งสมบารมีเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

 

ชูชกเป็นพราหมณ์อยู่ในเมืองกลิงคราษฎร์ เที่ยวท่องขอทานไปทั่ว และด้วยนิสัยประหยัด มัธยัสถ์ รู้จักอดออม เงินที่ขอเขามาเก็บไว้จึงมากมายเข้าขั้นเศรษฐี ชูชกนำไปฝากเพื่อนพราหมณ์ไว้

 

ครั้นเมื่อกลับไปทวงถาม ปรากฏว่าเพื่อนได้ใช้เงินหมดไปแล้ว เลยยกลูกสาวคือนางอมิตดาวัยแรกรุ่นสวยงามให้แทน

 

ทั้งที่ชูชกมีรูปร่างอุบาทว์อัปลักษณ์ยิ่งนัก แต่นางอมิตดาก็ขยันปรนนิบัติสามีเป็นอย่างดี นางตักน้ำ ตำข้าว หุงหาอาหาร ดูแลบ้านเรือนไม่มีขาดตกบกพร่อง  ความประพฤติที่ดีเพียบพร้อมของนางอมิตดาทำให้เป็นที่สรรเสริญของบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายในหมู่บ้านนั้น

 

ในไม่ช้า บรรดาพราหมณ์เหล่านั้นก็พากันตำหนิติเตียนภรรยาของตนที่มิได้ประพฤติตนเป็น แม่บ้านแม่เรือนอย่าง นางอมิตดา

 

ทำให้พวกภรรยาพราหมณ์อิจฉาริษยามาคอยด่าทอนางอมิตดาอยู่ทุกวัน

 

นางอมิตดามาเล่าให้ชูชกฟัง ชูชกจึงบอกว่าต่อไปนี้นางไม่ต้องทำการงานสิ่งใด ชูชกจะเป็นฝ่ายทำให้ทุกอย่าง นางอมิตดาจึงว่า...

 

ภรรยาที่ดีจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร จะปล่อยให้สามีมาปรนนิบัติรับใช้ เราทำไม่ได้หรอก ลูกหญิงที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนมาดี ย่อมจะไม่นั่งนอนอยู่เฉยๆ ดีแต่ชี้นิ้วให้ผู้อื่นปรนนิบัติตน นี่แน่ะ ชูชก ถ้าท่านรักเราจริง ท่านจงไปหาบริวารมาปรนนิบัติรับใช้เราดีกว่า

 

ชูชกได้ฟังดังนั้นก็อัดอั้นตันใจ ไม่รู้จะไปหาข้าทาสหญิงชายมาจากไหน นางอมิตดา จึงแนะว่า

 

ขณะนี้ พระเวสสันดรเสด็จออกมาจากเมืองสีพี มาทรงบำเพ็ญพรตอยู่ในป่า พระองค์เป็นผู้ใฝ่ในการบริจาคทาน ท่านจงเดินทางไปขอบริจาคพระชาลี กัณหา โอรสธิดาของพระเวสสันดรมาเป็นข้าทาสของเราเถิด

 

ชูชกจึงไปทูลขอ พระโอรสธิดาเพื่อเป็นข้าช่วงใช้ของตน พระเวสสันดรทรงมีพระทัยยินดีที่จะทรงกระทำบุตรทาน คือ การบริจาคบุตรเป็นทานเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น

 

เมื่อได้ตัวพระชาลี กัณหา แล้วระหว่างเดินทางกลับบังเอิญผ่านไปหน้าที่ประทับพระเจ้าสญชัย ทรงทอดพระเนตรเห็นพระนัดดาทั้งสองก็ทรงจำได้ จึงให้เสนาไปพาเข้ามาเฝ้า ชูชกทูลว่า พระเวสสันดรทรงบริจาคพระชาลีกัณหาให้เป็นข้าทาสของตนแล้ว

 

พระเจ้าสญชัยก็โปรดให้เบิกสมบัติท้องพระคลังมาไถ่ตัวพระนัดดาจากชูชก และโปรดให้จัดข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงดูชูชก...

 

ข้อคิดที่ได้:

 

1. ของที่รักและหวงแหนที่โบราณห้ามฝากผู้อื่นไว้คือ  เงิน,  ม้า,  เมีย,  ยิ่งน้องเมีย  ห้ามฝากเด็ดขาด  อันตรายมาก

 

2. ภรรยาที่ดี ย่อมไม่ย่อหย่อนต่อหน้าที่  ข้าวตำ  น้ำตัก  หักฟืน... น้ำร้อนน้ำชา  เตรียมไว้ให้เสร็จ

 

3.  ของไม่คู่ควรย่อมมีปัญหา  ตำราหิโตปเทศ  กล่าวว่า  “ความรู้เป็นพิษเพราะเหตุที่ไม่ใช้  อาหารเป็นพิษเพราะเหตุไฟธาตุไม่ย่อย  ปราสาทเป็นพิษสำหรับทุคตะ  เมียสาวเป็นเพราะผัวแก่  ฉะนั้น ไม่ควรริเป็นวัวแก่ที่คิดจะเคี้ยวหญ้าอ่อน...
 
 
 

binmusaSat Oct 23 2010 23:24:41 GMT+0700 (ICT)