muslimchaingmai / ศาลาพักใจ / ฟังเพลงยอยศพระลอ ขับร้องโดยคุณชินกร ไกรลาส

ฟังเพลงยอยศพระลอ ขับร้องโดยคุณชินกร ไกรลาส

ยอยศพระลอ ขับร้องโดยคุณชินกร ไกรลาส   เพลง : ยอยศพระลอ
ศิลปิน : ชินกร ไกรลาศ
เนื้อเพลง :

รอย รูปอินทร์ หยาด ฟ้า เออ
มา อ่า องค์ ในหล้าแหล่งให้ คน ชม
งาม สม เออ ขุนลอท้าว
น้ำพระทัย ณ หัวเจ้ายิ่ง แม่กาหลง
ยาม พระทรง คชสาร เออ
พระยิ่งหาญ ยิ่งกล้า เกินพระยา สีหราช
ท้าวกลาง ศึกพระบาทเจ้า
ล้านโลกใครบ่เท่าพ่อขุน แมน-สรวง
ลา ลาลาลาลาลา ลา ลาลาลาลาลา
รูป ดังองค์อินทร์
หยาดฟ้า มาสู่ดิน
โสภิณดังเดือนดวง
เหนือแผ่น ดินแดนสรวง
เหนือปวง หนุ่มใด
ลาลาลาลาลา
ลา ลาลาลาลาลา
เหล่าอนงค์ หลงสวาท
ยอมเป็นทาส รักบำเรอ
นามขุนลอ ท้าวเธอ
ทรงสถิตย์ ณ ทรวงใจ
ลุ่มแม่กา หลงเจ้า
หรือจะเท่า ถึงครึ่ง
แม้น้อยหนึ่ง น้ำหทัย
เมื่อทรง คชสาร
พระยิ่งหาญ ยิ่งกล้า
ลาลาลาลาลาลา
ดั่ง พระยา สีหราชผู้เป็น ใหญ่
ลาลาลาลาลาลา
ใช่เพียง ศึกรบ สยบพระ ทรง-ชัย
แม้ ใน ศึกรัก พระยังยิ่งใหญ่
ลาลาลาลาลาลา
นาถ-อนงค์ ปลงใจ ใคร่อิง อุ่น
ลาลาลาลาลาลา
นับล้าน โล-กาล้วน บ่ควรคู่บุญ
ดั่งพ่อขุน ลา ลา
แมนสรวง เอย

rammaTue Aug 03 2010 23:16:10 GMT+0700 (ICT)