mynke / ระบบไฟเวที / เครื่องควบคุมไฟเวที MEGA -COMPODIM

เครื่องควบคุมไฟเวที MEGA -COMPODIM


www.mynke.com 	MEGA -COMPODIM     เครื่องควบคุมไฟเวที MEGA -COMPODIM
 view
รหัส : MEGA -COMPODIM
เครื่องควบคุมไฟเวที MEGA -COMPODIM
เปิดปิดไฟระบบสัมผัส

สัมผัสแบบ FLASH(แตะติด ปล่อยดับ) และ แบบLATCH(แตะติด แตะอีกทีดับ)

ไฟวิ่ง 8 ช่อง หรือ ไฟวิ่ง4ช่อง 2ชุดอิสระ เลือกได้

ไฟวิ่ง 8 ช่อง 60 โปรแกรม, ไฟวิ่ง 4 ช่อง 60 โปรแกรม

ไฟวิ่งตามเสียง 9 โปรแกรม

ไฟวิ่งตามเสียงเมื่อมีเสียง และ ไฟวิ่งเมื่อไม่มีเสียง

ส่งออกสัญญาณ 0-10 โวลท์

น้ำหนักของเครื่อง Mega 7.2 kg

8ช่อง ช่องละ 4000 วัตต์
ราคา: 9,900.00
พิเศษ: 9,500.00
จำนวน :

chatriraFri Oct 21 2011 18:48:07 GMT+0700 (ICT)