mynke / ขายเครื่องเสียงกลางแจ้ง / ขาย ราคา เครื่องเสียงกลางแจ้ง

ขาย ราคา เครื่องเสียงกลางแจ้ง

เครื่องเสียงกลางแจ้ง(PA)
 
 
มิกเซอร์(Mixer) (113) เพาเวอร์แอมป์ (142) ตู้ลำโพง(Speaker) (82)
ตู้ลำโพงติดผนัง (21) เพาเวอร์มิกเซอร์ (82) ลำโพงติดเพดาน (7)
ดอกลำโพง (84) อีควอไลเซอร์ (39) ครอสโอเวอร์ (22)
สายมัลติคอร์ (26) คอมเพรสเซอร์ (13) ดิจิตอลเอ็คโค่ (2)
ดิจิตอลเอ็ฟเฟ็ค (9) ตู้ลำโพงขยายเสียงพกพา (46) MIXER DJ (4)
CD PLAYER (5) จูนเนอร์/เทป (3) ตู้แอมป์กีตาร์ (7)
หูฟัง (4) ตู้แร็คใส่เครื่องเสียง (21) อุปกรณ์ขาตั้ง,ขายึดต่างๆ (21)
ตู้ลำโพงโปรเจคเตอร์ (1) Sound Processor (2) โทรโข่ง (16)
รางปลั๊กไฟ (9) เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า (5) เน็ตเวิร์ค (7)
หม้อเพิ่มไฟ (5)
 


www.mynke.comขาย ราคา เครื่องเสียงกลางแจ้ง ระบบเครื่องเสียง PA SYSTEM ชุดเครื่องเสียง ลำโพง มิกเซอร์ เครื่องขยายเสียง มิกเซอร์(Mixer)  เพาเวอร์แอมป์  ตู้ลำโพง(Speaker)  ตู้ลำโพงติดผนัง	เพาเวอร์มิกเซอร์	ลำโพงติดเพดาน  ดอกลำโพง 	อีควอไลเซอร์ ครอสโอเวอร
ขาย ราคา เครื่องเสียงกลางแจ้ง ระบบเครื่องเสียง PA SYSTEM ชุดเครื่องเสียง ลำโพง มิกเซอร์ เครื่องขยายเสียง มิกเซอร์(Mixer) เพาเวอร์แอมป์ ตู้ลำโพง(Speaker) ตู้ลำโพงติดผนัง เพาเวอร์มิกเซอร์ ลำโพงติดเพดาน ดอกลำโพง อีควอไลเซอร์ ครอสโอเวอร์ สายมัลติคอร์ คอมเพรสเซอร์ ดิจิตอลเอ็คโค่ ดิจิตอลเอ็ฟเฟ็ค ตู้ลำโพงขยายเสียงพกพา MIXER DJ CD PLAYER จูนเนอร์/เทป ตู้แอมป์กีตาร์ หูฟัง ตู้แร็คใส่เครื่องเสียง อุปกรณ์ขาตั้ง,ขายึดต่างๆ ตู้ลำโพงโปรเจคเตอร์ Sound Processorโทรโข่ง รางปลั๊กไฟ เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า เน็ตเวิร์ค หม้อเพิ่มไฟ

chatriraMon Oct 25 2010 08:35:41 GMT+0700 (ICT)