narutozone / zone Naruto shippuden / นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่1-132 online

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่1-132 online

 

Naruto_Shippuuden

 

 

หลังจากที่ออกจากหมู่บ้านไปฝึกฝนวิชากับครูจิไรยะ 2ปีครึ่งผ่านไป

การก้าวหน้าของนารูโตะ การเริ่มต้นแผนการของแสงอุสา จะเป็นอย่างไร

ติดตามชมกันได้เลย ^^!

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 4041 42 43 44 45 46 47 48 49 5051 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

 

101 102

 

รหัสตอนที่1-102   doo-nung.com

Naruto Shippuuden ตอนที่ 113

     Naruto Shippuuden ตอนที่ 113

 

 

Naruto Shippuuden ตอนที่ 114

Naruto Shippuuden ตอนที่ 114

 

 

Naruto Shippuuden ตอนที่ 115

Naruto Shippuuden ตอนที่ 115

Naruto Shippuuden ตอนที่ 116

Naruto Shippuuden ตอนที่ 116

Naruto Shippuuden ตอนที่ 117

Naruto Shippuuden ตอนที่ 117

Naruto Shippuuden ตอนที่ 118

Naruto Shippuuden ตอนที่ 118

Naruto Shippuuden ตอนที่ 119

Naruto Shippuuden ตอนที่ 119

Naruto Shippuuden ตอนที่ 120

Naruto Shippuuden ตอนที่ 120

Naruto Shippuuden ตอนที่ 121

Naruto Shippuuden ตอนที่ 121

Naruto Shippuuden ตอนที่ 122

Naruto Shippuuden ตอนที่ 122

Naruto Shippuuden ตอนที่ 123

Naruto Shippuuden ตอนที่ 123

 

Naruto Shippuuden ตอนที่ 124

Naruto Shippuuden ตอนที่ 124

 

Naruto Shippuuden ตอนที่ 125

Naruto Shippuuden ตอนที่ 125

 

Naruto Shippuuden ตอนที่ 126

Naruto Shippuuden ตอนที่ 126

 

Naruto Shippuuden ตอนที่ 127

Naruto Shippuuden ตอนที่ 127

 

Naruto Shippuuden ตอนที่ 128

Naruto Shippuuden ตอนที่ 128

 

Naruto Shippuuden ตอนที่ 129

Naruto Shippuuden ตอนที่ 129

 

Naruto Shippuuden ตอนที่ 130

Naruto Shippuuden ตอนที่ 130

 

Naruto Shippuuden ตอนที่ 131

Naruto Shippuuden ตอนที่ 131

 

Naruto Shippuuden ตอนที่ 132

Naruto Shippuuden ตอนที่ 132

 รหัส : BAILEA

earn8477Thu Mar 22 2012 08:21:08 GMT+0700 (ICT)