navasiam / รายชื่อเรือยาวและผลจับสลากแบ่งสายแข่งขันสนามต่างๆ / == รายชื่อเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ วัดสุวรรณราชหงส์ ==

== รายชื่อเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ วัดสุวรรณราชหงส์ ==

รายชื่อเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ
ณ  ลำน้ำน้อย  หน้าวัดสุวรรณราชหงส์
   ต.องครักษ์  อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง
         

 

[url=http://image.ohozaa.com/view2/wnpFY7TbQZAKwBRf][img]http://image.ohozaa.com/i/237/CKYKPN.jpg[/img][/url]

ประเภท  40  ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

1. เรือพรจันทร์เพ็ญ
2. เรือชาละวันสิงห์ลีโอ 2
3. เรือหาญห้าว
4. เรือเศรษฐีเรือทอง
5. เรือพรพระแก้ว
6. เรือเจ้าแม่จันทิมาพร
7. เรือเจ้าแม่ประดู่เงิน
8. เรือพจน์เมืองนนท์

ประเภท  30  ฝีพาย  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ

1.   เรืออินทณัฐ
2.   เรือเทพประทานพร
3.   เรือจมื่นวัยวรนารถ
4.   เรือพรเมธี
5.   เรือเมขลา
6.   เรือชาติทองผาภูมิ
7.   เรือเพชรจำปาทอง
8.   เรือธนูทอง
9.   เรือเพชรสุพรรณ
10. เรือชาละวันสิงห์ลีโอ 3
11. เรือพจน์เมืองนนท์
12. เรือเพชรชมพูขวัญใจทช.

เรือท้องถิ่นภายใน 5 ฝีพาย  ชิงถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาฯ

8  ทีม

ขอนมัสการ ขอบพระคุณ พระอธิการสมศักดิ์ สุวรรณโน เจ้าอาวาสวัดสุวรรณราชหงส์
ท่านนายกสุพจน์  ผมทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์
อนุเคราะห์รายชื่อเรือ

AdminSun Oct 07 2012 20:57:14 GMT+0700 (ICT)