nikomphrao / / รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน

รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน

รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน

รูปภาพ  ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน รูปที่ 1

เป็นห้องจัดแสดงสี่งของเครื่องของชาวค่ายบางระจันในสมัยโบราณครับ และวิถีชีวิตของชาวบางระจันในสมัยโบราณครับ ห้องจัดแสดงนี้อยุ่ด้านหน้าลานจอดรถของอุทธยานวีระชนค่ายบางระจันครับ

รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน
รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน
รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน
รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน
รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน
รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน
รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน
รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน
รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน
รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน
รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน
รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน
รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน
รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน
รูปภาพ ดูนิทรรศการค่ายบางระจัน

ขอขอบคุณ [img]http://archive-pic.wunjun.com/2012/09/10/10/nikomphrao-2012-09-10-1347248554-1632832007398718780.gif[/img]

AdminMon Sep 10 2012 19:51:48 GMT+0700 (ICT)