nonggunth / Lyric Zone / เนื้อเพลง ใจของฉันเป็นของเธอ - บอย Peacemaker

เนื้อเพลง ใจของฉันเป็นของเธอ - บอย Peacemaker

ฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะใคร โชคชะตาเป็นใจ 
หรืออะไรทำให้เธอลาจาก คนที่รักกันมากมาย 
ต้องพรากกันไปไกล ฉันก็คนจะทนอย่างไรไหว 

ฉันไม่รู้จะทำอย่างไร เหมือนใจมันจะขาด 
ชีวิตมันดูอ้างว้าง วังเวงไปทุกอย่าง 
เหมือนคนที่เดียวดาย จมอยู่กับความหลัง 
อยากให้รู้ฉันเสียใจ และปวดร้าวมากเพียงไหน 

ใจของฉันมันเป็นของเธอ ไม่ว่านานเท่าไร 
และมันจะเป็นของเธอตลอดไป 
ใจของฉันมันเป็นของเธอ คนเดียวทั้งใจ 
จะรอเธอ รักเธอจนตายใจเอย 

ฉันไม่รู้ว่าเหตุผลใด ฟ้าข้างบนจงใจ 
หรือว่าใครทำให้เราไกลกัน มันโหดร้ายจนเกินไป 
ฉันไม่เคยเตรียมใจ ที่จะเสียเธอไปอย่างวันนี้ 

ฉันไม่รู้จะทำอย่างไร เหมือนใจมันจะขาด 
ชีวิตมันดูอ้างว้าง วังเวงไปทุกอย่าง 
เหมือนคนที่เดียวดาย จมอยู่กับความหลัง 
อยากให้รู้ฉันเสียใจ และปวดร้าวมากเพียงไหน 

ใจของฉันมันเป็นของเธอ ไม่ว่านานเท่าไร 
และมันจะเป็นของเธอตลอดไป 
ใจของฉันมันเป็นของเธอ คนเดียวทั้งใจ 
จะรอเธอ รักเธอจนตายใจเอย 

ใจของฉันมันเป็นของเธอ ไม่ว่านานเท่าไร 
และมันจะเป็นของเธอตลอดไป 
ใจของฉันมันเป็นของเธอ คนเดียวทั้งใจ 
จะรอเธอ รักเธอจนตายใจเอย


Credit : siamzone

กันคุงSun Aug 23 2009 15:52:24 GMT+0700 (ICT)