npsnook / ห้องพระเครื่อง">ห้องพระเครื่อง / ประวัติการสร้าง เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างบารมี ปี 19 ย้อนยุค

ประวัติการสร้าง เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างบารมี ปี 19 ย้อนยุค

 เหรียญหลวงพ่อคูณ  รุ่นสร้างบารมี  ปี  19  ย้อนยุค
ประวัติการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นย้อนยุคสร้างบารมี ปี 2519 เหรียญหลวงพ่อคูณ  รุ่นสร้างบารมี  ปี  19  ย้อนยุค
                    เป็นเหรียญที่สร้างในปี  พ.ศ. 2547  รุ่นนี้นับว่าเป็นเหรียญที่ผ่านพิธีมามากที่สุด และ ดีที่สุด
           อีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อ  ท่านได้ปลุกเสกมาแล้ว  9  พิธีใหญ่ และ ท่านยังได้เมตตาปลุกเสก
          ให้อีกตลอด  1  ไตรมาส  ( 3 เดือน )  ในกุฏิของท่าน  รูปแบบของเหรียญเหมือนกับเหรียญ-
           รุ่นสร้างบารมี ปี  19 รุ่นแรกให้มากที่สุด  เหรียญรุ่นนี้จะมีโค๊ต  2  โค๊ต  คือ  ค.ป. ใช้สำหรับตอกเนื้อเงิน
            และ  นวะ  ส่วนโค๊ต  ค.ป.ส.  ใช้ตอกเนื้อทองแดงรมดำ  แต่  ก็มีเนื้อทองแดงรมดำ  บางเหรียญ
           ที่ตอกโค๊ต  ค.ป. ซึ่งมีจำนวนน้อย    จำนวนการสร้างรุ่นนี้มีอยู่   4   เนื้อด้วยกัน  คือ 
                         ( 1 )  เนื้อทองคำ             3                เหรียญ   
                         ( 2 )  เนื้อเงิน                   30             เหรียญ
                      ( 3 )  เนื้อนวะ                  20              เหรียญ
                         ( 4 )  เนื้อทองแดงรมดำ   7000         เหรียญ    ( ต่อไปหายากแน่นอน )
              บล็อกทำลายต่อหน้านักข่าว ช่างภาพ ที่ อ. ด่านขุนทด  โดยบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างบารมี ปี 19 ย้อนยุค


BigJo2010Sat Mar 13 2010 20:12:36 GMT+0700 (ICT)