olympus / หมวดข้อมูลความรู้ทั่วไป / คาถา

คาถา

       
       

 รายชื่อเวทย์มนต์คาถาในโลกเวทย์มนตร์

           

 Accio

           
               
ชื่อไทย: คาถาเรียกของ        
       
เปล่งเสียงว่า: แอ๊กซิโอ        
       
ผลของเวทมนตร์: ใช้เสกวัตถุสิ่งของให้บินไปหาผู้ที่ร่ายคาถาไม่ว่าของสิ่งนั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม แต่มีข้อแม้ว่าคนที่ร่ายคาถาต้องรู้ว่าอย่างน้อยวัตถุนั้นอยู่ตรงไหน        
       
ที่มาของชื่อ: accio เป็นภาษาละติน แปลว่า "ข้าเรียก" หรือ "ข้าขอ"    
   
           

 Age Line

           
               
ชื่อไทย: เส้นอายุ        
       
ผลของเวทมนตร์: จำกัดอายุของผู้ที่จะสามารถข้ามเส้นนี้ไปได้ โดยอายุจะถูกกำหนดโดยผู้เสกคาถา หากมีผู้ลุกล้ำจะทำการลงโทษทันที[1]    
   
           

Alohomora

           
               
ชื่อไทย: คาถากุญแจ        
       
เปล่งเสียงว่า: อโลโฮโมร่า        
       
ผลของเวทมนตร์: ใช้เสกเพื่อสะเดาะกลอนประตูให้เปิดออก แต่ไม่มีผลถ้าถูกล็อกด้วยเวทมนตร์ต่อต้านการสะเดาะกลอน        
       
ที่มาของชื่อ: โรว์ลิ่งชี้แจงว่ามาจากภาษา "ซิดิกิ" ในแอฟริกันตะวันตก มีความหมายว่า "เป็นมิตรต่อหัวขโมย"    
   
           

 Anapneo

           
               
ชื่อไทย: -        
       
เปล่งเสียงว่า: อาแนปนีโอ        
       
ผลของเวทมนตร์: ทำให้หายจากอาการติดคอหรือมีอะไรไปอุดหลอดลม        
       
ที่มาของชื่อ: anapneo เป็นภาษากรีก แปลว่า "ทำให้หายใจ" หรือ "ทำให้ฟื้นสติ"    
   
           

 Anti-Cheating Spells

           
               
ชื่อไทย: คาถาต่อต้านการโกงข้อสอบ        
       
ผลของเวทมนตร์: จับการกระทำใดๆ ที่เป็นการโกงข้อสองหรือสิ่งของที่จดจำข้อมูลและโกงข้อสอบทั้งหมด    
   
           

Anti-Dissaparation Jinx

           
               
ชื่อไทย: คาถาต่อต้านการหายตัว        
       
ผลของเวทมนตร์: ต่อต้านการหายตัวหรือปรากฏตัวในสถานที่ที่อยู่ในอาณาเขตของคาถา    
   
           

Anti-Gravity Mist

           
               
ชื่อไทย: -        
       
ผลของเวทมนตร์: หมอกไร้แรงโน้มถ่วง ทำให้คนที่เข้าไปอยู่ในหมอกรู้สึกว่าตัวเองกำลังห้อยหัวลง    
   
           

 Aquamenti

           
               
ชื่อไทย: -        
       
เปล่งเสียงว่า: อควาเมนตี,อควาเมนติิ        
       
ผลของเวทมนตร์: เสกน้ำออกมาจากไม้กายสิทธิ์        
       
ที่มาของชื่อ: aqua เป็นภาษาละติน แปลว่า "น้ำ" บวกกับ augmentum ตรงกับ augment ในภาษาอังกฤษที่แปลว่า "การเพิ่ม"    
   
           

 Aparecium

           
               
ชื่อไทย -        
       
เปล่งเสียงว่า: อะพาเรซิอุม        
       
ผลของเวทมนตร์: คาถาที่ใช้เสกให้สามารถอ่านหนังสือที่ใช้หมึกล่องหนเขียนได้        
       
ที่มาของชื่อ: apareo เป็นคำภาษาละติน แปลว่า "ทำให้มองเห็นหรือปรากฏ"    
   
           

 Apocno

           
               
ชื่อไทย คาถาสาปแช่ง        
       
เปล่งเสียงว่า: อะพอคโน        
       
ผลของเวทมนตร์: ทำยังไงก็ได้ที่ทำให้คนที่เราต้องการสาปแช่งกลัว    
   
           

 Arania Exumai

           
               
ชื่อไทย -        
       
เปล่งเสียงว่า: อะราเนีย เอกซ์ซัมมี        
       
ผลของเวทมนตร์: เป็นคาถาที่ใช้ไล่แมงมุม แฮร์รี่ใช้คาถานี้ช่วยรอนใน แฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ        
       
ที่มาของชื่อ: arania มาจากคำว่า arachni ที่แปลว่า "แมงมุม"    
   
           

 
                       

               

~Hime~Mon Apr 19 2010 12:42:50 GMT+0700 (ICT)