opasza / นักแสดงนำ / นักแสดงนำ

นักแสดงนำ

1.ฉันทวิชช์ ธนะเสวี รับบท หมวดโอภาส2.
หนึ่งธิดา โสภณ รับบท บัวขวัญ3.พงศธร จงวิลาส รับบท จอนนี่4.
ต่อพงศ์ กุดอ่อน รับบท แก้ม

nungza1Sat Oct 01 2011 20:58:54 GMT+0700 (ICT)