osaku / การ์บ้าน / มาขอความร่วมมือ สำรวจกันที

มาขอความร่วมมือ สำรวจกันที

นี่คือ แบบสำรวจ แรก   ที่ ข้าพเจ้า จะถามเพราะ อยากรู้ จึงถาม..    ขอให้ตั้งใจตอบกันจริงๆ

 โชคดี

GreeN_PeaCeThu Jan 06 2011 17:54:39 GMT+0700 (ICT)