osekai / ประกาศ สำหรับ รัฐ แก๊ง อื่นๆ / กฏรัฐทั้งหมดจาก Leader NAvy

กฏรัฐทั้งหมดจาก Leader NAvy

 

กฎระเบียบในการปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยรัฐบาล

 

กฎหมายคดีอาญาของผู้ต้องหา

 

 

 

 

คดี

 

ข้อหา

 

ระดับ

 

คดีที่ 1.

ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่

1 ดาว

คดีที่ 2.

ดูหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่

1 ดาว

คดีที่ 3.

คดีที่ 4.

เล็งปืนใส่เจ้าหน้าที่

ขับรถชนเจ้าหน้าที่โดยเจตนา

1 ดาว

1 ดาว

คดีที่ 5.

คดีที่ 6.

หลบหนีการจับกุม

หลบหนีการตรวจค้น

1 ดาว

1 ดาว

คดีที่ 7.

ขัดขืนการจับกุม

1 ดาว

คดีที่ 8.

คดีที่ 9.

คดีที่ 10.

คดีที่ 11.

คดีที่ 12.

ยิงเจ้าหน้าที่

ยิงรถเจ้าหน้าที่

ยิงฮอเจ้าหน้าที่

ปาไฟใส่เจ้าหน้าที่

ปาระเบิดใส่เจ้าหน้าที่

2 ดาว

2 ดาว

2 ดาว

2 ดาว

2 ดาว

คดีที่ 13.

คดีที่ 14.

ยิงเรือเจ้าหน้าที่

ฝ่าด่านตรวจค้น

2 ดาว

2 ดาว

คดีที่ 15.

ไม่มีใบขับขี่

2 ดาว

คดีที่ 16.

ไม่มีใบอนุญาติพกอาวุธ

2 ดาว

คดีที่ 17.

คดีที่ 18.

คดีที่ 19.

ค้าขายสารเสพติด

พกสารเสพติด/กัญชา

ค้าขาย/แลกเปลี่ยนอาวุธ

2 ดาว

2 ดาว

2 ดาว

คดีที่ 20.

สูบสารเสพติดต่อหน้าเจ้าหน้าที่

2 ดาว

คดีที่ 21.

ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่

2 ดาว

คดีที่ 22.

หลบหนีทางอากาศ

3 ดาว

คดีที่ 23.

หลบหนีทางน้ำ

3 ดาว

คดีที่ 24.

คดีที่ 25.

หลบหนีเข้าฐาน/บ้าน/วาป

บุกรุกฐานรัฐ

4 ดาว

4 ดาว

คดีที่ 26.

Esc หนีคดีเกิน 1 นาที

6 ดาว

คดีที่ 27.

ป่วนการสอบของหน่วยรัฐบาล

6 ดาว

 

 

 

 

 

 

]Remix_DeaTHWed Feb 13 2013 17:53:45 GMT+0700 (ICT)