padook / Questions and answers. / เมื่อไหร่เซิฟจะเปิดอย่างเป็นทางการครับ= =

เมื่อไหร่เซิฟจะเปิดอย่างเป็นทางการครับ= =

ผมเห็นว่าคนน้อย ๆเลยอยากรู้มะหร่ายจะเปิดจิง ๆซ๊างที

jadtaske1203Thu Jul 07 2011 07:00:39 GMT+0700 (ICT)