padook / USA News. / ++++!! กองกำลังทหาร USA !!++++

++++!! กองกำลังทหาร USA !!++++

กฎของทหาร USA  (กฎสามารถปรับเปลี่ยนทีหลังได้)

1.ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นต่างๆ และบัคต่างๆ หากพบเห็นแจ้งแอดมินทันที
2.ห้ามทำร้ายประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่มีเหตุผล
3.ห้ามแต่งกายนอกเครื่องแบบในเวลางาน
4.ห้ามจับเป็นผู้ต้องหา
5.ห้ามจับผู้ต้องหาที่มีคดีน้อยกว่า 10 คดี
6.ห้ามนำ ยานพาหนะสงครามออกมาใช้ จนกว่าจะได้รับคำสั่งอนุมัติ
7.ห้ามนอกเหนือคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
8.ห้ามใช้วาจาหยาบคายทาง /o
9.ห้ามกลั่นแกล้ง หรือแย่งผู้เล่นใหม่
10.คำสั่งของ ผู้บัญชาการ(พลเอก) ถือเป็นที่สิ้นสุด (ห้ามเถียงใดๆทั้งสิ้น)คุณสมบัติในการสอบเข้า กองกำลัง USA

1.มีเลเวล 5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
2.มีความแข็งแรงไม่ต่ำกว่า 6000
3.มีสุขภาพไม่ต่ำกว่า 50
4.มีเงินค่าสมัครสอบ 500$
5.มีเวลาในการเล่นเกม มากพอ
6.มีความรับผิดชอบ
7.ไม่มีประวัติในการใช้ โปรแกรมช่วยเล่นแบบฟอร์มในการกรอกสมัคร

ชื่อในเกม______________
ชื่อเล่น________________
อายุ__________________
เลเวล_________________
ความแข็งแรง____________สุขภาพ____________
ยอมรับกฎและเงื่อนไขต่างๆ (ยอมรับ/ไม่ยอมรับ)
การเลื่อนยศ (Rank)

การเลื่อนยศนั้น จะแบ่งไปตามความเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การสอบวัด
และการสอบนั้นจะต้องใช้ปัจจัยหลายสิ่งที่แตกต่างกันไป
การสอบนั้นจะแบ่งเงื่อนไขเป็นไปตาม ยศ นั้นๆ ดังนี้

Rank 1 : เลเวลมากกว่า 6 แข็งแรง 20,000
Rank 2 : เลเวลมากกว่า 7 แข็งแรง 40,000
Rank 3 : เลเวลมากกว่า 7 แข็งแรง 60,000
Rank 4 : เลเวลมากกว่า 8 แข็งแรง 90,000
Rank 5 : เลเวลมากกว่า 12 แข็งแรง 120,000
Rank 6 : --------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________________________________________


กองกำลังพิเศษสหรัฐ


หน้าที่ของกองกำลังพิเศษสหรัฐ
(ยังคงเป็นความลับภายในหน่วยงาน)
เงื่อนไขในการสอบ

1.ต้องเป็นทหาร ที่มี Rank 4+
2.มีความแข็งแรงเกิน 450,000
3.มีทีมเป็นของตนเอง (4-5คน)

หมายเหตุ : การสอบเข้ากองกำลังพิเศษสหรัฐ ถือเป็นความลับทั้งวิธีการสอบและข้อมูลในการรับสมัคร การสมัครขอสมัครได้ที่ ผู้บัญชาการ(พลเอก)_____________________________________________________________________________________________
taelp2008Sat Mar 19 2011 19:47:03 GMT+0700 (ICT)