padook / USA News. / สมัคร!! ฝึกพิเศษ ของทหาร USA +++

สมัคร!! ฝึกพิเศษ ของทหาร USA +++

ข้อมูลเป็นความลับ


ข้อมูล /ค่าใช้จ่ายในการเข้าฝึก

การฝึกจะทำการฝึกเป็นคอส 1คอสจะมี 5 ชั่วโมงการฝึก และคอสต่อๆไปจะเพิ่มขึ้นไปอีก 1 ชั่วโมง เช่น

คอสที่ 1 ฝึก 5 ชั่วโมง
คอสที่ 2 ฝึก 6 ชั่วโมง
คอสที่ 3 ฝึก 7 ชั่วโมงแบบที่ 1 : จ่าย 50,000$/คน/คอส และคอสต่อๆไปจะเพิ่มทีละ 10,000$
แบบที่ 2 : จ่าย true money 150B.-/คน/คอส จ่ายให้กับเซิฟเวอร์

แบบฟอร์ม

ชื่อทีม..........
ชื่อสมาชิก(ในเกม).........
ชื่อสมาชิก(ชื่อเล่นจริง)..........
เลเวลสมาชิกแต่ละคน..............
วิธีการจ่าย(แบบที่1/แบบที่2)...........และในชั่วโมงการฝึก เราสามารถแบ่งเวลาเองได้ แต่ทุกครั้งที่จะฝึกจะต้องนัดกันมาเองให้ครบทุกคนในทีม  และภายในชั่วโมงการฝึกที่เราซื้อ เราจะแบ่งเวลาอย่างไรก็ได้
เช่น

ซื้อมา 5 ชั่วโมงการฝึกเท่ากัน 1 คอส  เราจะแบ่ง ฝึก วันละ 1 ชั่วโมง หรือ วันเดียว 5 ชั่วโมงเลยก็ได้


หมายเหตุ : การเข้าคอสฝึกซึ่งจะช่วยเรื่อง ความแข็งแรงและฝีมือ และยังคงช่วยในเรื่องของคะแนนในการเข้าสอบ กองกำลังพิเศษอีกด้วย


____________________________________________

รายชื่อผู้ลงเรียน

ทีม BlackLable           (จ่ายครบแล้ว)
สมาชิก
A_Never                       (จ่ายแล้วแบบที่ 1)
Hackermen                 (จ่ายแล้วแบบที่ 1)
FEW_e_Z4zzz             (จ่ายแล้วแบบที่ 1)

taelp2008Sat Mar 19 2011 20:03:41 GMT+0700 (ICT)