padook / USA News. / รายงานการทำงานและการฝึกของทหารUSA รุ่นที่2

รายงานการทำงานและการฝึกของทหารUSA รุ่นที่2

วันที่ 31/3/2554

คะแนนการฝึกของแค่ละคน

PonG_TopFY การทำงาน: คะแนน 0


golf36779       การทำงาน: คะแนน -1


jingza               การทำงาน:  คะแนน -3


VonGoLa        
การทำงาน: คะแนน -0


คะแนนโดย _l3oong_


A_NeverSat Mar 26 2011 21:14:54 GMT+0700 (ICT)