padook / Padook Community / - กฏและของปฏิบัติของเซิฟเวอร์ กรุณาอ่านและควรรับรู้ -

- กฏและของปฏิบัติของเซิฟเวอร์ กรุณาอ่านและควรรับรู้ -

- กฏและข้อปฏิบัติของเซิฟเวอร์ Padook -

กฏเกี่ยวกับพาหนะ


- การใช้พาหนะ DB หรือ Drive By ก่อให้เกิดการลำคาญหรือเสียชีวิต เช่น

1.  เป็นผู้ขับมอเตอร์ไซต์แล้วทำการยิงโดยทำให้เกิดการตายหรือพาหนะระเบิด

จะถูกลงโทษ ติดคุก 600 วิ ( ถ้ามีรูปถ่ายหรือคลิป โดนเท่านั้น )

2.  ขับพาหนะทับผู้เล่นหรือทำการชนซ้ำๆ ทำให้เกิดการลำคาญ

จะถูกลงโทษ 600 วิ( ถ้ามีรูปถ่ายหรือคลิป โดนเท่านั้น )


กฏเกี่ยวกับโปรแกรมธุจริตและโกงเซิฟเวอร์

- การใช้โปรแกรมโกงหรือทำให้ตัวเองเกิดผลประโยชน์และทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่น

1. ทำการเสกปืนเข้าบ้านหรือเสกปืนเพื่อทำการยิงผู้เล่นแบบไร้เหตุผล จะถูก[ ปรับเลเวล + ปรับเงิน ]

2. ทำการเสกเงินหรือ
แจกจ่ายชาวบ้านจับได้ จะถูก [ ปรับเลเวล + ปรับเงิน ]

3.   ทำการใช้โปรทุกชนิดหรือผู้ดูแลจับได้ จะถูก [ ปรับเลเวล + ปรับเงิน ]


มีอีก... COMING SOON

impossiblezTue Apr 05 2011 04:36:13 GMT+0700 (ICT)