padook / Padook Community / ++++ !!!!!! ใบกรอกสมัคร ตร. กฏของ ตร. คุณสมบัติในการสอบ ตร. !!!!!! ++++

++++ !!!!!! ใบกรอกสมัคร ตร. กฏของ ตร. คุณสมบัติในการสอบ ตร. !!!!!! ++++

กรอกใบสมัคร ตร.  

1.ชื่อเล่น
2.อายุ
3.ชื่อในเกม
4.อยากเป็นตรเพราะ
5.ตร มีหน้าที่อะไร
6.เวล
7.ความแข็งแรง

กฏของ ตร.


1.ห้ามบ้าอำนาจใช้ความเป็นตำรวจในทางที่ผิด
2.ห้าม cuff ถ้าผู้ต้องหาไม่มอบตัว ให้ทำการต่อสู้กับผู้ต้องหาเท่านั้น
3.ตำรวจ ไม่มีสิทธิพิเศษใดๆเหนือคนธรรมดา
4.roadblock สามารถตั้งได้เมื่อได้รับการยินยอมจากแอดมินเท่านั้น(หรือเป็นกรณีๆไป)
5.ห้ามทำการปิดถนนโดยไม่ได้รับการอณุญาติจากแอดมิน
6.ห้ามกั้น ส.น. โดยไม่ได้รับการอณุญาติจากแอดมิน
7.ห้ามเปิดด่านตรวจ โดยไม่ได้รับการอณุญาติจากแอดมิน
8.ห้ามอู้ ในขณะที่มีคนขอความช่วยเหลือ เช่น โดนโจรสลัดปล้นเรือต้องทำการช่วยเหลือเจ้าของเรือ
9.ห้ามยัดดาวมั่ว ไห้พิจารณาเป็นกรณี กรณีไป
10.มอบตัวได้ตั้งแต่ 1-3 ดาว
11.4ดาวขึ้นไปจับตายทันที
12.ฝ่าฝืนกฏข้างต้น ลดยศ>ปลด>ทำการขึ้น Black list goverment
13.ห้ามใช้เครื่องช็อตไฟฟ้ามั่ว ใช้เฉพาะในเหตุการก่อกวนเท่านั้นห้ามใช้เพื่อจับผู้ต้องหา
14.ห้ามขายปืนให้คนอื่นหรือให้ปืนคนอื่น

คุณสมบัติในการสอบเข้า ตร.

1.เวล 3+
2.แข็งแรง 3000+

_l3oong_Mon Apr 11 2011 18:48:51 GMT+0700 (ICT)