padook / Russia News. / ใคร รัซเซีย!!!! แนะนำตัวกันหน่อยคร๊าบบบ!!

ใคร รัซเซีย!!!! แนะนำตัวกันหน่อยคร๊าบบบ!!

ตามนั้น ชื่อในเกม  ชื่อเล่น อะไรว่าไปๆๆ อาชีพอะไร ว่าไปๆๆๆ + + ชอบอยู่ที่ไหนว่าไปๆๆ

taelp2008Tue Mar 08 2011 16:35:03 GMT+0700 (ICT)