padook / Junk Board / Re: พรรคการเมือง

Re: พรรคการเมือง

ใครเข้าพรรคTCGพิมTCGนะครับรายละเอียด  ขอให้ทุกคนขยันตั้งใจทำงานนะครับ  ประชาชนจะได้นับถือผมPray_Pakk_TCG  บอกชื่อในเกมด้วยนะครับ  รับอีก1คนครับ

dadaring007Mon Feb 21 2011 18:03:49 GMT+0700 (ICT)