padook / Junk Board / Re: รับสมัครทหาร มาฝึกฝน เพื่อดูแลเมืองและทำสงคราม

Re: รับสมัครทหาร มาฝึกฝน เพื่อดูแลเมืองและทำสงคราม

ชื่อ - จอห์น                                                                                                                                                    ชื่อในเกม - VonGoLa                                                                                                                                  แนะนำตัว - ผมน้องจอห์น ทำงานรับใช้ประชาชน                                                                                                ความสมารถในการยิงปืน - ยิงไปมั่ว                                                                                                                  ความแข็งแรง (ภึง/ไม่ถึง) - ถึง                                                                                                                        ลง MOD server หรือไม่ (ลง/ไม่ลง) - ไม่ลง                                                                                                      ยอมรับคำสั่งจากผู้บัญชาการ และไม่เถียง (ยอมรับ/ไม่ยอมรับ) - ยอมรับ

_Tsuna_Thu Mar 24 2011 15:06:41 GMT+0700 (ICT)