padook / Junk Board / Re: +++ กฏกองกำลังทหารรัสเซีย +++ พร้อมใบสมัครทหารรัสเซีย

Re: +++ กฏกองกำลังทหารรัสเซีย +++ พร้อมใบสมัครทหารรัสเซีย

ชื่อ นก ชื่อในเกม joey_water เลเวล 20 อายุ 17 เหตุผลที่อยากเป็น
1.ทหารรักพวกพ้อง ไม่เคยทิ้งกัน
2.ทหารเป็นอาชีพที่บ่งบอกถึงความเป็นลูกผู้ชายสูงสุด ดังคำว่า "ชายชาติทหาร"
3.ทหารเป็นอาชีพที่เสียสละ รับจ้างมาตาย ไม่ได้รับจ้างมาสบาย ฝึกพันวันเพื่อรบแค่วันเดียว
4.ทหารมีความเป็นสุภาพบุรุษ เอื้อเฟื้อ อยู่ในระเบียบวินัย เชื่อฟังคำสั่งบังคับบัญชา มีความเด็ดขาด
5.แน่วแน่ ทรนงองอาจ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในตนเอง

apisit_eragonWed Apr 27 2011 13:03:52 GMT+0700 (ICT)