padook / Junk Board / Re: +++ กฏกองกำลังทหารรัสเซีย +++ พร้อมใบสมัครทหารรัสเซีย

Re: +++ กฏกองกำลังทหารรัสเซีย +++ พร้อมใบสมัครทหารรัสเซีย

ชื่อ ปอ ชื่อในเกม ThePo29 อายุ 18 ปี เคย สอบ ครั้ง นึง แต่ ม่าย ผ่านเลย อยาก จะ มา สอบ แก้ ตัว เหตุ ผล ที่ อยาก เป้น ทหาร 1.รับใช้ประเทศชาติ 2.จับผู้ก่อการร้ายมาลงโทษตามกฎหมาย 3. ดูแลคนในเซิฟไม่ให้ตีกันเองและไม่ให้มีปืนไว้ในครอบครองครับผม

gams0verSat May 07 2011 11:05:58 GMT+0700 (ICT)